เหยื่อกำจัดปลวกวิธีกำจัดปลวกด้วยตัวเอง

เหยื่อกำจัดปลวกจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของปลวกที่เกี่ยวข้อง ปลวกไม้แห้งมีความสามารถในการทำรังในไม้แห้งโดยไม่ต้องสัมผัสกับดินชื้น ปลวกใต้ดินต้องทำรังบนดินเพราะต้องการความชื้นในดิน เหยื่อกำจัดปลวกไม้แห้งอาจถูกควบคุมด้วยการรมควันหรือที่เรียกว่า “เต็นท์” อย่างไรก็ตาม ปลวกใต้ดินไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการรมควัน พวกเขาต้องการการบำบัดดินหรือวิธีการใช้เหยื่อเพื่อควบคุม โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐทางตอนใต้ 

เหยื่อกำจัดปลวกแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง

  • ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปลวกใต้ดินทำให้ปลวกส่วนใหญ่สร้างความเสียหายให้กับบ้านและโครงสร้างอื่น ๆ ทุกปี มีการใช้เงินสำหรับการกำจัดปลวกและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • ปลวกใต้ดินชอบไม้ที่สัมผัสกับดินเพื่อเข้าบ้าน หากไม่พบสถานการณ์เช่นนี้ พวกเขาสามารถสร้างท่อโคลนจากดินสู่ไม้ได้ เหยื่อกำจัดปลวกเป็นเส้นทางปลวกโดยพื้นฐานแล้วที่ช่วยให้ปลวกเข้าถึงเนื้อไม้ได้
  • โดยไม่ต้องสัมผัสกับสภาพอากาศหรือผู้ล่า เหยื่อกำจัดปลวกธรรมชาติของปลวกจะซ่อนตัวอยู่ พวกเขาหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอก 

นอกจากการใช้ท่อโคลนแล้ว พวกเขายังชอบซ่อนตัวอยู่ภายในเนื้อไม้อีกด้วย เหยื่อกำจัดปลวกทำได้ยากขึ้น ไม้ที่ถูกรบกวนอาจดูปกติอย่างสมบูรณ์ที่ภายนอกในขณะที่ภายในถูกกินไปมาก เนื่องจากธรรมชาติของปลวกใต้ดินที่เข้าใจยาก สัญญาณของกิจกรรมของปลวกจึงน้อยมาก ขั้นแรกให้มองหาท่อโคลนเนื่องจากเป็นสัญญาณเตือน การสะสมของปีกใหม่เป็นสัญญาณเตือนอีกประการหนึ่ง หากพบบริเวณที่น่าสงสัยของไม้

ให้แตะบริเวณนั้นเบา ๆ ด้วยด้ามไขควง 

  • เสียงกลวงเป็นสัญญาณเตือนอีกอย่างหนึ่ง โทรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกเพื่อยืนยันข้อสงสัยของคุณ ดินและเหยื่อกำจัดปลวกเป็น 2 วิธีการกำจัดปลวกที่ได้ผล 
  • แต่ละคนมีข้อดีและข้อเสีย การบำบัดดินมีแนวโน้มที่จะก่อกวนเจ้าของบ้าน นอกจากนี้ยังใช้สารเคมีจำนวนมาก ในด้านบวก การแพร่ระบาดสามารถกำจัดได้อย่างรวดเร็ว
  • การป้องกันยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายปี ระบบเหยื่อล่อทำงานโดยให้ปลวกใช้ไม้จำนวนเล็กน้อยเป็นเหยื่อล่อ 

เหยื่อกำจัดปลวกจะถูกแทนที่ด้วยเหยื่อที่มีพิษที่ออกฤทธิ์ช้า เมื่อมันถูกนำกลับไปที่อาณานิคมและแบ่งกัน อาณานิคมนั้นจะตาย ข้อดีของระบบกำจัดปลวกนี้คือ ไม่ก่อกวน และใช้พิษในปริมาณที่น้อยมาก ข้อเสียคืออาจใช้เวลาหลายเดือนในการกำจัดโคโลนี และค่าใช้จ่ายในการติดตามทำให้มีราคาแพงกว่าการบำบัดดินเล็กน้อย