Category Archives: อาหารโรคตับ

การเลือกอาหารโรคตับเพื่อสร้างเซลล์ตับใหม่ที่แข็งแรงขึ้น

ทุกสิ่งที่เรากิน หายใจและดูดซึมจะถูกประมวลผลโดยตับ โดยการทำให้บริสุทธิ์และเปลี่ยนอาหารของเราให้เป็นสารที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเรา ตับจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากินเอง อาหารโรคตับเมื่อเผชิญกับโรคตับ ซึ่งการทำงานของตับบกพร่อง โภชนาการที่เหมาะสมมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น อาหารที่สมดุลซึ่งมีแคลอรีเพียงพอและอัตราส่วนคาร์โบไฮเดรต โปรตีน อาหารโรคตับและไขมันที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ตับเสียหายหรือดิ้นรนเพื่อสร้างเซลล์ตับใหม่ที่แข็งแรงขึ้นใหม่ โรคตับที่พบบ่อยคือโรคตับแข็งหมายถึงการแทนที่เซลล์ตับที่เสียหายด้วยเนื้อเยื่อแผลเป็นจากเส้นใย

เนื้อเยื่อแผลเป็นเส้นใยยับยั้งตับจากการทำหน้าที่สำคัญต่างๆ ที่หลากหลาย อาหารโรคตับบุคคลที่เป็นโรคตับแข็งมักประสบกับการลดน้ำหนัก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารที่น้อยลงโปรตีนกับตับโปรตีนในอาหารของเรามาจากอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ชีส ถั่ว และผลิตภัณฑ์จากนม อาหารโรคตับโปรตีนมักเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับร่างกายในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย อย่างไรก็ตาม ในกรณีของตับที่เสียหายอย่างรุนแรง โปรตีนที่กินเข้าไป

การใช้โปรตีนอย่างไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากโปรตีนจะถูกเบี่ยงเบน

อาจไม่ได้รับการประมวลผลอย่างเหมาะสม อาหารโรคตับทำให้มีของเสียที่เป็นพิษมากเกินไปไหลเวียนอยู่ในร่างกาย สำหรับโรคตับชนิดใดก็ตาม การทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์เพื่อออกแบบแผนโภชนาการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งตามรายงานของมูลนิธิ ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคตับแข็งต้องการอาหารที่สมดุลซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีน อาหารโรคตับซึ่งช่วยให้เซลล์ตับสามารถงอกใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม อาหารโรคตับโปรตีนที่มากเกินไปอาจมีผลตรงกันข้าม Melissa Palmer, MD, ผู้เขียนหนังสือคู่มือโรคตับอักเสบและโรคตับของ Dr. Melissa Palmer กล่าวว่า “หากบริโภคโปรตีนมากเกินไปและมีคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอ

ตับจะถูกบังคับให้ใช้โปรตีนเป็นแหล่งพลังงาน อาหารโรคตับซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ฉลาดและ การใช้โปรตีนอย่างไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากโปรตีนจะถูกเบี่ยงเบนจากงานหลักในการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเครียดที่ตับเนื่องจากตับต้องเปลี่ยนโปรตีนเป็นพลังงานมากกว่าการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต ให้เป็นพลังงานอาหารโรคตับแอตกินส์เป็นแผนลดน้ำหนักที่เป็นที่นิยมซึ่งส่งเสริมการบริโภคโปรตีนในปริมาณที่สูงมากและมีคาร์โบไฮเดรต

เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แพทย์ที่มีความรู้ต้องกำหนดปริมาณ

ในปริมาณที่ต่ำมาก นักวิจารณ์เกี่ยวกับอาหาร Atkins เน้นถึงอันตรายที่อาหารที่มีโปรตีนเป็นศูนย์กลางสามารถมีได้ในร่างกาย ปริมาณโปรตีนสูงสามารถเปลี่ยน pH ของเลือดทำให้เป็นกรดมาก อาหารโรคตับอักเสบเมื่อเลือดเป็นกรดมากเกินไป ร่างกายจะเข้าสู่ภาวะคีโตซีสอาหารโรคตับ ซึ่งเป็นภาวะเมตาบอลิซึมที่คุกคามถึงชีวิต

ซึ่งสามารถทำลายตับอย่างร้ายแรง เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แพทย์ที่มีความรู้ต้องกำหนดปริมาณโปรตีนที่คนที่มีความบกพร่องในการทำงานของตับบริโภค อาหารโรคตับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการช่วยให้ตับสร้างเซลล์ที่แข็งแรงขึ้นใหม่ หรือป้องกันภาวะที่เป็นอันตรายของคีโตซีส ผู้ที่เป็นโรคตับก็ไม่ควรปล่อยให้การบริโภคโปรตีนของตนมีโอกาสเสี่ยง นักวิจารณ์เกี่ยวกับอาหาร Atkins เน้นถึงอันตรายที่อาหารที่มีโปรตีนเป็นศูนย์กลางสามารถมีได้ในร่างกาย