Category Archives: คอนโดจรัญ

การซื้อคอนโดจรัญเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา

การซื้อคอนโดในกรุงเทพฯ ได้กลายเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติคอนโดจรัญและผู้ที่ต้องการจะตั้งหลักแหล่งในเมืองหลวงของไทย ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยสามารถถือกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดหนึ่งหรือหลายห้องในราชอาณาจักรได้อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คอนโดจรัญมีเงื่อนไขบางประการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของคอนโดในประเทศไทยได้อธิบายความเป็นเจ้าของต่างประเทศโดยรวมแล้ว

การซื้อห้องชุดเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา คอนโดจรัญเมื่อคุณทราบขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว นอกจากนี้ ไม่มีข้อจำกัดความเป็นเจ้าของในขณะที่เขียนขึ้นอยู่กับสัญชาติหรือประเภทวีซ่าเฉพาะ ที่จริงแล้ว คอนโดจรัญชาวต่างชาติทุกคนที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายสามารถซื้อและเป็นเจ้าของคอนโดได้ทันที และบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อแจกแจงขั้นตอนเหล่านี้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

แม้ว่าจะมีการบังคับใช้ข้อจำกัดอื่นๆต่างชาติเข้าไทยอย่างถูกกฎหมาย

หากคุณเป็นผู้ซื้อครั้งแรกและยังไม่คุ้นเคยกับกฎหมายทรัพย์สินในท้องถิ่น คอนโดจรัญรายละเอียดนี้จะช่วยให้คุณทำความคุ้นเคยกับพระราชบัญญัติอาคารชุดไทยปี 2008 ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามนี่คือบทสรุปคอนโดจรัญ “โดยย่อ” ของข้อกำหนดเหล่านี้ แม้ว่าจะมีการบังคับใช้ข้อจำกัดอื่นๆต่างชาติเข้าไทยอย่างถูกกฎหมายคอนโดจรัญถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดฟรีเมื่อสร้างบนที่ดินไม่เกิน 5 ไร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการบางโครงการในเขตอำนาจศาลของราชอาณาจักรยูนิตคอนโดมิเนียมที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของได้ไม่เกิน 49% ของโครงการทั้งหมดสัญญา

คอนโดจรัญจะซื้อจะขายข้อตกลงในการซื้อและขายทั่วไประหว่างคู่สัญญาจะรวมถึงหกประเด็นต่อไปนี้รายละเอียดที่แน่นอนของห้องคอนโดที่กำลังซื้อรายละเอียดที่แน่นอนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายที่ตกลงกัน กำหนดการชำระเงิน คอนโดจรัญและเงินมัดจำ หากมีวันโอนคอนโด ณ สำนักงานที่ดิน กทม.ความรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีใด ๆการรับประกันของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ คอนโดจรัญและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะธุรกรรมทางการเงินภายใต้

ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับจำนวนเงิน

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551 สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คอนโดจรัญผู้ซื้อห้องชุดในราชอาณาจักรต้องโอนเงินทั้งหมดเพื่อชำระค่าห้องชุดจากต่างประเทศจนเต็มมูลค่าของทรัพย์สิน ผู้ซื้อจะต้องได้รับใบรับรองการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ สำหรับการชำระเงินแต่ละครั้งจากธนาคารผู้รับ คอนโดจรัญสนิทวงศ์เพื่อให้คนต่างด้าวจดทะเบียนอาคารชุด ใบรับรองเหล่านี้ต้องแสดงต่อกรมที่ดินในกรุงเทพฯการชำระเงินต้องโอนเข้าประเทศ https://www.cmc.co.th/ชาโตว์-อินทาวน์-จรัญสนิทวงศ์-96-2/

คอนโดจรัญเป็นเงินตราต่างประเทศไม่ใช่สกุลเงินบาทสำหรับการโอนเงิน ธนาคารไทยจะให้ใบรับรอง ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับจำนวนเงินที่มากกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น คอนโดจรัญสำหรับจำนวนเงินที่น้อยกว่าธนาคารจะออกใบลดหนี้ ใบลดหนี้นี้สามารถนำเสนอต่อสำนักงานที่ดินในกรุงเทพฯ เพื่อจดทะเบียนคอนโดมิเนียมได้ แต่ต้องมาพร้อมกับจดหมายยืนยันจากธนาคารไทยของคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณไม่มีบัญชีธนาคารไทย