Category Archives: คำนวณผลประโยชน์พนักงาน

ความน่าเชื่อถือผลประโยชน์ของพนักงานคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

คำนวณผลประโยชน์พนักงานคำนวณผลประโยชน์พนักงานความน่าเชื่อถือผลประโยชน์ของพนักงานเป็นโซลูชั่นภาษียอดนิยมล่าสุดสำหรับผู้รับเหมาอิสระหลังจากใช้บริษัทบริการที่มีการจัดการและบริษัทอัมเบรลล่ามาหลายปี ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ผู้รับเหมาหลายร้อยรายได้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง Employee Benefit Trust (EBT) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการผู้ดูแลระบบและบรรลุอัตราส่วนรวมต่อสุทธิในสัญญาที่สูงขึ้นมาก

ตามเนื้อผ้าผู้รับเหมาในสหราชอาณาจักรคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

ใช้ Managed Service Company (MSC) ซึ่งเป็นโครงสร้างของบริษัทที่ให้บริการแบบผสมสำหรับการจัดการบัญชี ใบแจ้งหนี้ และการบริหารงานทั่วไป คำนวณผลประโยชน์พนักงานผู้รับเหมากลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แต่ไม่ต้องจัดการกับการจัดการใดๆ ของบริษัท หรืองานใดๆ ที่กรรมการดำเนินไปตามปกติ ‘การจัดการ’ ของบริษัทนี้ได้รับการจัดการโดยผู้ให้บริการ ทำให้ผู้รับเหมาสามารถรับเงินเดือนได้ง่ายและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คำนวณผลประโยชน์พนักงานโดยไม่ต้องเสียเวลาจ้างงานกับผู้ดูแลระบบที่ใช้เวลานาน

อย่างไรก็ตาม คำนวณผลประโยชน์พนักงานเนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย IR35 กระทรวงการคลังจึงได้แนะนำ “การจัดการกับกฎหมายบริการที่มีการจัดการ” ในปี 2550 สิ่งนี้ได้พยายามจัดการกับการใช้บริษัทบริการที่มีการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้และการประกันภัยแห่งชาติ หลังจากนั้น บริษัทอัมเบรลล่าซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย MSC คำนวณผลประโยชน์พนักงานก็กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในหมู่ผู้รับเหมา บริษัทอัมเบรลล่าคือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นนายจ้างให้กับผู้รับเหมาที่ทำงานตามสัญญาที่มีระยะเวลาคงที่ โดยพื้นฐานแล้ว บริษัทในเครือยังดำเนินการเป็นบริการสำหรับจัดการกับผู้ดูแลระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บเงินจากลูกค้า จ่ายเงินสมทบประกันประเทศ และคำนวณภาษี ผู้รับเหมาแต่ละรายจะทำงานตามสัญญาตามปกติ แต่ในตอนท้ายของวันจะส่งค่าใช้จ่ายและไทม์ชีทไปยังบริษัทในเครือที่พวกเขาเลือก